Sports India   SUBMIT


  close
Interested in buying this domain?
1. Otvorenie a pozdravy; 2. Video-most s Centrom Mariapoli v Castelgandolfe; 3. Írsko: Stretnutie rodín s pápežom Františkom; 4. Brazília – “Dievčatá z chleba”; 5. India – Komunita Keraly po záplavách; 6. Angola – Škola “Pequena Chama”; 7. USA – Gary, Indianopolis – Vyfarbime mestá; 8. Mexiko – Rozlíšiť, znovu vybudovať a začať odznova; 9. Východná Afrika – Šport za mier; 10. Kolumbia – ES: rozdeliť a tým podporiť rozvoj; 11. Chiara Lubichová: Milovať bez rozdielu všetkých; 12. Pozdrav Marie (Emmaus) Voceovej online z Castelgandolfa; 13. Záver. (2420M) Copyright 2018 © CSC Audiovisivi – All rights reserved